توجه: نام کاربری داوران عزیز همان ایمیل ثبت نامی در سامانه داوری می باشد.

(اطلاعیه های و مستندات ستاد داوری برای ایمیل ثبت نامی ارسال می گردد.)

بروز رسانی اطلاعات کاربری


برای انجام این عملیات شما میبایست عضو سایت باشید و با نام کاربری خود وارد شوید.
Powered by SAS
Copyright © 2016 IPC Group. All Rights Reserved.